جهت استفاده از داشبورد ، حالت چرخش صفحه نمایش گوشی خود را فعال و صفحه نمایش خود را 90 درجه بچرخانید تا در حالت عریض صفحه زیر را مشاهده کنید